Gratis video 3 - Teknikker

Her får du se hvordan det er inne i kursportalen, hvor enkelt det er å finne fram og følge videoene. Samt ser på teknikker dere vil lære.

Meld deg på kursene her

Legg inn din kommentar: