I de senere årene har jeg jobbet mye med bildebehandling ved hjelp av PC. Til dette bruker jeg ofte selvmatte bilder mikset sammen med egne og andres fotografi.

Gjennom bildene mine prøver jeg å uttrykke det vakre, det mystiske og det gåtefulle både i oss mennesker - og i naturen som omgir oss. Prøver å utfordre følelsene, drømmene og fantasien, og å gi slipp på den rasjonaliteten som ofte preger en ingeniør!

Instagram

Kontakt: vikfurn@online.no

 

Viktors Galleri:

"Sommernatt på Helgland"

Kan bestilles i ulike størrelser

Priser fra kr 600,-

 

"Fata morgana 2"

Kan bestilles i ulike størrelser

Priser fra kr 600,-

 

"Bli lys!"

Kan bestilles i ulike størrelser

Priser fra kr 600,-

 

"Der Nordvesten spælle blues"

Kan bestilles i ulike størrelser

Priser fra kr 600,-

 

"Gammelskog"

Kan bestilles i ulike størrelser

Priser fra kr 600,-

 

"Evolusjon"

Kan bestilles i ulike størrelser

Priser fra kr 600,-

 

"Svevande ansikter i en surrealistisk himmel"

Kan bestilles i ulike størrelser

Priser fra kr 600,-

 

"Jenter i vind"

Kan bestilles i ulike størrelser

Priser fra kr 600,-

 

"Åleina"

Kan bestilles i ulike størrelser

Priser fra kr 600,-

 

"Wreck on the beach"

Kan bestilles i ulike størrelser

Priser fra kr 600,-