Siden for deg som ønsker å  få ut et budskap

Her ligger mange tips og ideer på ulike dekorative ting som gir inspirasjon til andre om å se på rask på en annen måte. Spre det gode budskap om Kreativ Gjenbruk!

Med denne siden ønsker vi å inspirere deg til å se hvordan å skape et kreativt budskap til folket i Trondheim og Norge! Ta vare på, bruk på nytt, tenk nytt - for en bedre verden til de som kommer etter oss! <3

Tagging vs. Grafitti

Handler om kvalitet, og budskap for alle ikke bare for en selv.

 • Loven: Du eller dine foreldre, blir erstatningsansvarlig overfor gårdeier. Så lenge du er mellom 15 og 18 år vil erstatningssummen være maksimalt 5000 kr. Når du er over 18 år kan det bli mye mye mer, avhengig av hvor kostnadskrevende det er å fjerne dette.
 • Sted: Viktig å spørre huseier! Finnes endel gamle og tildels falleferdige bygninger, eieren synes sikkert det er fint å få litt farge på, eller bidra med et bra budskap. eventuelt at dere ber om å ha grafitten der en periode, for så å ta på dere å fjerne det. Husk da å bruk vannbasert spraybokser! Mye lettere å få av.
 • Kvalitet: Skal en først lage et bilde, øv først på ark, planlegg godt, øv på lerret. Et godt bilde blir sett av fler, kanskje noen tar bilde og det blir sendt rundt på sosiale medier. Kanskje det får være i fred lenger.
 • Størrelse: Stor arbeider kan være vanskelig å gjennomføre, små kan ha like mye oppmerksomhet utført på en god måte.

  Bangsey fra England

   Teknikk

   • Andre muligheter

    Et buskap både i bilde, skulptur og materiale

     Folk digger gode Redesign: lag noe nytt av noe gammelt

     • Et dyr laget av plastikk rask, er et sterkt budskap

     Alle tiltrekkes mot kunst og kreativitet. Når en ser noen lage noe, blir en nysgjerrig, en har lyst å se på. Kunst er som å se på en gåte, gåter lokker folk. Hva er gåten? Hva er den laget av og hvorfor dette materialet?

     Flere ideer:

     Hvordan lage sjablong

     Her en video om fargelære, det å vite litt om farge kan forsterke budskapet. Om flere lager en ting med samme farge, som symboliserer det samme budskapet, kan dette skape en bevegelse. Ofte brukt i politikk.