Kulturelle Kurs

Få tilgang på artige video fra alle verdens hjørner. Vi er i startgropa, og det vil komme flere og fler som er med her. Du får ny kunnskap du kan nytte selv, med dine barn eller venner. Pengene går rett til kursholder. Du hjelper noen, du lærer noe nytt. Takk for støtten!

Trommekurs 1 - Nybegynner

Emmanuel fra Ghana

Trommer er en viktig del av kulturen i Ghana. Trommelyder samler folk i byer og på landsbygda sammen med dans. Du kan bruke en bøtte opp ned, eller du kan ha kjøpt deg en tromme. Kjøp Kurset til Emmanuel, lær å tromme på et vis som samler folk.