Liljas undervisning i temaet: DYBDE

I denne perioden skal du lære ulike teknikker og teorier innen dybde. Vi skal innom historie, foto, tegning, grafikk og maleri. Det er ditt ansvar å lære mest mulig, øve mest mulig og vise best mulig det du lærer innen dybde. Hvis du er borte, er det ditt ansvar å se hva du har gått glipp av i timen. Gjøre dette og vise læreren.

I perioden blir du vurdert i:

  • Evne til å holde fokus i timen og prøve å lære om dybde
  • Vise at du prøver ditt beste i øvinger
  • Leverer innleveringer
  • Er muntlig aktiv og deltakende under tema diskusjoner
  • Viser ansvar med hensyn til utstyr, tar vare på og rydder etter deg og andre.