Velkommen Ugla Elever:

Her vil du lære å male flotte bilder, du vil lære om fargeblanding og få øvd deg i enkle teknikker, slik at bildene du maler ser ut som naturlige motiver med dybde og realisme!

I første periode øver du, du velger en av maleriene og øver seg på denne på en liten lerretsplate (1-2 timer) Når denne er godkjent av lærer, eller du har ikke mer tid, maler du den på et større lerret. Din grad av å være nøye, tenke selvstendig, din ryddighet og holde tidsplanen, utgår din karakter i Maleri.

Av disse maleriene kan du velge et, du fordyper deg i:

Se på bildene nedenfor, når du har valgt, trykk på fanen øverst til høyre for å komme inn til kurset. Øv en runde først, så maler du den en gang til på lerret. Vi skal bruke fram til sommeren på dette. Men siden dere bare har KoH annenhver uke, har dette ikke kjempegod tid. Bruk  tida godt. Se nederst for vurderingskriterier.

Vurderingskriterier i Perioden: Maleri


 

NB! Lærer vil notere seg hvor god evne du har til punkt 1-3 i hver time:

Lav-  Middels - Høy

Din karakter i perioden er en underveisvurdering, samt en vurdering av kvalitet på sluttproduktet.

 

1. Respekt for utstyr

I perioden er det viktig at du har respekt for utstyret dvs:

 • Ikke tar mer maling en du trenger
 • Ikke buster til pensler
 • Behandler all utstyr slik at andre kan bruke det etter deg
 • Rydder godt etter deg og hjelper andre

2. Selvstendighet

Det forventes at du kan tenke og handle selvstendig:

 • Velge et maleri som er gjennomførbar for deg
 • At du kan følge video og prøve å lære de teknikker vist og forklart
 • At du kan finne utstyr du trenger
 • At du bruker tiden godt, slik at du får gjort mest mulig i maleriet
 • At du tar ansvar og ber om hjelp av andre eller lærer når du står fast
 • Om du er borte fra skolen er det ditt ansvar og følge opp det tapte

3. Erfaring og kunnskap

Det forventes at du gjør ditt beste i:

 • å tilegne deg kunnskap fra filmene, slik at du lærer deg teknikker
 • Benytter tegning, før maling, om dette hjelper deg til å ferdigstille bedre
 • å finne ekstra kunnskap på Youtube, om du kjenner behov, eller spør Lærer.
 • å danne deg erfaringer ved å øve grundig, før du maler på det store bildet
 • Yes! Mer læring! Ikke gir opp og begynner på nytt, om det er nødvendig
 • Benytter tiden til rådighet godt, slik at du fullfører et ferdig maleri innen tiden. Tidsplan: 1-2 uker til øving tegning/maling. 2-3 uker til ferdige maleri på større lerret